Praktijk Kunstzinnige Therapie en begeleiding in Bergschenhoek

vaktherapeut - kunstzinnig therapeut beeldend - coach


Kunst als therapie

Kunst kan naast schoonheid en expressie ook een helende kwaliteit hebben. Het doel van de kunst is niet het uiterlijk van dingen weer te geven, maar het innerlijk . . .dat is de echte werkelijkheid. Zo kan Kunstzinnige Therapie doorwerken op het fysieke, psychische & geestelijke niveau en helpen om weer in harmonie met uzelf te komen en het evenwicht tussen denken, voelen & willen te vinden.

Herkent u dit? Zomaar kan het wat minder goed gaan. Privé, op het werk of met uw kind(eren). U bent misschien depressief, burn-out of hebt behoefte aan meer inzicht in uw levensloop. Het kan ook zijn dat uw kind last heeft van astma, allergie, moeite met concentreren of anderszins problemen heeft in zijn of haar ontwikkeling. Op zulke momenten kan kunstzinnige therapie een steun in de rug zijn. Die is namelijk bedoeld om genezings- of veranderingsprocessen in gang te zetten of te ondersteunen, zodat u weer grip krijgt op uw leven. Iemand die stevig in zijn schoenen staat kan meer incasseren en functioneert beter.

Voorbeelden van doelen waar binnen de kunstzinnige therapie aan gewerkt worden zijn onder andere bij cliënten die het contact met hun lichaam verloren hebben en veel in hun hoofd leven en piekeren, bij vermoeidheid, concentratiestoornissen, (faal)angst, hyperactiviteit, verwerken van een trauma, omgang met nervositeit en spanningen. 

Kunstzinnige therapie / begeleiding is werken aan gezondheid o.a. bij...

Als u wilt herstellen van burn-out, of beter nog, voorkomen dat u

opgebrand raakt.

Vitaliteit verhogen voor meer energie.

Als u voor een keuze staat waar u niet uitkomt. 

Bij depressieve klachten, naast pillen en praten.

Als u in een crisis zit. 

Om (weer) in uw eigen kracht te komen. 

Ter ondersteuning van een ziekteproces.  

Om de kwaliteit van uw leven te vergroten door zelfinzicht, een innerlijke beweging op gang te brengen en door voedende activiteiten. 

Om helderheid te krijgen in emoties en onverwerkte emoties een plek te geven. 

Voor persoonlijke ontplooiing en groei.

Sociale uitwisseling in groepsverband (ouderen), zodat eventuele eenzaamheid wordt verbroken.

Begeleiding is mogelijk voor mensen die aan een bepaald aspect in hun leven willen werken of een ontwikkelingsvraag hebben.

Kinderen met Autisme spectrum stoornissen of ADHD.

De non-verbale therapie is erg geschikt voor mensen met een verstandelijke beperking of cliënten die over een verminderd spraakvermogen beschikken.

De “Kracht van Kunst met Kinderen” groepstraining is een kunstzinnig sociale vaardigheidstraining voor kinderen en jongeren van 9-13 jaar, het doel is om met beeldende middelen de sociale redzaamheid en weerbaarheid te verbeteren.


Veel mensen maken zich zorgen, hebben last van sombere gevoelens en ervaren meer stress in deze coronatijd. Op zulke momenten kan kunstzinnige therapie een steun in de rug zijn, schilderen en tekenen blijkt heilzaam bij coronastress.

Naast een Beeldend therapeut is nu ook een Beweegcoach actief in de praktijk. Hoe beter je in je lijf zit, hoe gezonder je bent. Je kunt zelf iets doen tegen het virus, dat is investeren in je weerstand, mentale en fysieke fitheid. Bewegen is de beste manier om hiervoor te zorgen.

Lichaamsbeweging verandert niet alleen je lijf, het verandert ook je geest, je houding en je stemming.

Een kindercoach kan begeleiding bieden aan kinderen die:

  • erg verlegen zijn
  • zelf pesten of gepest worden
  • een nare gebeurtenis hebben meegemaakt, zoals een echtscheiding van de ouders
  • last hebben van faalangst
  • moeite hebben sociale vaardigheden aan te leren of in de praktijk te brengen

Het therapietraject

U kunt bij de kunstzinnig therapeut terecht met of zonder verwijzing van een huisarts, specialist of bedrijfsarts. Voor de eerste afspraak neemt u de eventuele verwijsbrief, uw verzekeringspasje en legitimatiebewijs mee.

De opbouw van een therapietraject verloopt stapsgewijs en wordt afgestemd op de individuele persoon, de ziekte of hulpvraag van de cliënt. 

Uw eerste bezoek aan de praktijk begint met een uitgebreide anamnese. Voor een deel vindt dit vraaggesprek plaats aan de hand van een vooraf ingevulde vragenlijst. De kunstzinnig therapeut zal de hoofdklacht met u bespreken om een zo goed mogelijk beeld van het probleem of hulpvraag te krijgen. Daarnaast worden vragen gesteld over uw algemene gezondheid, ziektegeschiedenis, leefgewoontes enz. Hoewel sommige vragen irrelevant kunnen lijken, zijn ze van belang om een zo compleet mogelijke indruk te krijgen van de cliënt. Tijdens het gesprek vertelt de therapeut wat er verwacht kan worden tijdens de therapie en kan de cliënt aangeven wat zijn eigen wensen, klachten en verwachtingen zijn.

In de eerste twee sessies (diagnostische fase) zal de cliënt een vrije schildering maken. De therapeut zal op basis van de informatie uit het kunstzinnige beeldmateriaal en de hulpvraag een behandelplan opstellen. 

Iedere sessie zal bestaan uit het gericht uitvoeren van oefeningen met behulp van tekenen, schilderen en/of boetseren. De therapeut kiest gericht de oefeningen, het materiaal en de techniek bij het therapieplan en de opgestelde doelen. Doordat de cliënt stap voor stap wordt begeleid is er geen kunstzinnige ervaring nodig en zal iedereen door het kunstzinnig werken in staat worden gesteld om stappen in de persoonlijke ontwikkeling te nemen.

Na ongeveer 10-12 behandelingen wordt de therapie geëvalueerd door de therapeut en de cliënt. Hierna wordt bekeken of de therapie met een aantal sessies wordt verlengd, een pauze wordt ingelast of dat de therapie wordt beëindigd, afhankelijk van de hulpvraag en het proces.

De werkwijze van Kunstzinnige Therapie is er in gelegen dat het zelf actief scheppend en kunstzinnig bezig zijn je helpt om als mens meer in evenwicht te komen. 

Op fysiek niveau kan Kunstzinnige Therapie invloed hebben op onder andere de bloeddruk, de ademhaling en het hartritme. Zo kunnen de kunstzinnige oefeningen helpen bij mensen met een verhoogde bloeddruk, hyperventilatie, bij stress en moeite met ontspannen. Ziekten zoals reuma, kanker en epilepsie kunnen door alléén Kunstzinnige Therapie - zonder eventuele noodzakelijke medicijnen - niet genezen, maar Kunstzinnige Therapie kan hierbij wel degelijk een waardevolle aanvulling op de behandeling vormen en zo een rol spelen bij de fysieke genezing en bij het omgaan met de ziekte.

Op psychisch niveau heeft Kunstzinnige Therapie een harmoniserende werking op het gevoelsleven, waardoor het een persoon met stemmingsstoornissen of angsten meer in evenwicht kan brengen. Ziekten als depressie en fobieën, maar ook neerslachtigheid, lusteloosheid, verdriet of boosheid kunnen verminderen met behulp van Kunstzinnige Therapie.

Op geestelijk niveau speelt Kunstzinnige Therapie een rol bij zingevingvragen of bij verwerkingsproblematiek. Hierbij kunnen naast kunstzinnige oefeningen desgewenst ook (biografische) gespreksvoering of het werken aan de hand van verhalen een rol spelen. Te denken valt aan mensen met vragen over hun levensloop, de dagelijkse invulling van hun leven, of de omgang met veranderingen.

Bij verwerking kan gedacht worden aan rouwverwerking en stervensbegeleiding, maar ook aan een scheiding (begeleiding van ouder of kind), ingrijpende veranderingen en het vinden van een nieuw evenwicht na ziekte, ontslag of pensionering.

De technieken.

In de Kunstzinnige Therapie en begeleiding wordt beeldend gewerkt met de disciplines tekenen, schilderen en boetseren. 

Bij tekenen kan gewerkt worden met verschillende materialen, zoals potlood, kleurpotlood, houtskool, contékrijt, vetkrijt en pastelkrijt. Ook zijn er diverse technieken mogelijk, waaronder tekenen naar de waarneming, schetsen, vormtekenen, dynamisch tekenen, arceren, geometrisch tekenen, perspectief tekenen, het werken met licht en donker en het maken van kleurrijke pasteltekeningen. Tekenen vraagt wakkerheid, waarneming en concentratie. De verschillende technieken kunnen je helpen objectief waar te nemen, in beweging te komen, vorm te geven aan je richtingen, afstand te nemen en nuances te leren ervaren.

Schilderen kan met aquarelverf en met acrylverf. Bij het werken met aquarelverf wordt veelal gebruik gemaakt van de nat-in-nat techniek, waarbij geschilderd wordt op vochtig gemaakt papier. Ook aquarelleren en sluieren zijn mogelijke technieken. Acrylverf werkt heel anders, is veel substantiëler, geeft fellere kleuren en is te gebruiken om grote vlakken te vullen en te werken op doek. Ook is het mogelijk om hiermee expressief te schilderen. Het schilderen met kleur kan gevoelens aanspreken en kan je leren bepaalde stemmingen op papier te zetten. Het vormt vaak een vreugdevolle uitdaging vanuit kleurnuances bepaalde figuraties te laten ontstaan, zoals een landschap.

Boetseren wordt gedaan met rivierklei, in kunsttermen ‘fijne chamotte’ genoemd. Deze klei is aanwezig in de kleuren wit, geelbruin en donkerbruin. Bij het boetseren ga je daadwerkelijk met je handen in de materie: je kneedt de klei en je vormt het. Je bent duidelijk scheppend bezig en dit vraagt fysieke en innerlijke kracht. Het mooie is dat er eenvoudige oefeningen bestaan waarmee ieder de creativiteit in zichzelf kan wekken en een eigen vorm, dier of mensfiguur kan neerzetten.