Praktijk voor Kunstzinnige Therapie in Bergschenhoek - Annemieke Wijsman - van Dijk
 
Welkom op de website van Annemieke Wijsman. Op deze site voorzie ik u van de nodige informatie betreffende kunstzinnige therapie beeldend in het algemeen en de Praktijk voor Kunstzinnige Therapie Bergschenhoek  in het bijzonder. Mocht u na het lezen van de informatie nog vragen hebben, neem dan gerust contact op.
 
Kunstzinnig bezig zijn helpt het gezonde evenwicht herstellen
Ieder mens is uniek
Kunst helpt om dit te ervaren.
De helende werking van kunst staat centraal in de therapie
Kunst werkt, kunst heelt, kunst geneest
In tekenen, schilderen en boetseren jezelf ontmoeten, ontdekken en ontwikkelen.
 
Kunstzinnige therapie. 
Kunstzinnige Therapie is een beeldende therapie waarmee kinderen en volwassenen met lichamelijke, psychosomatische of psychische  klachten kunnen worden geholpen. Ook is begeleiding mogelijk voor mensen die gezond zijn, maar aan een bepaald aspect in hun leven willen werken of een zogenoemde ontwikkelingsvraag hebben. 
 
Kunstzinnige Therapie is een complementaire, aanvullende therapie die goed naast eventuele behandelingen door een arts, psycholoog of het gebruik van medicijnen kan worden gevolgd. In de therapie wordt gewerkt met eenvoudige kunstzinnige oefeningen met behulp van tekenen, schilderen en boetseren. Kunstzinnige ervaring is hiervoor niet nodig. Het gaat niet om het maken van een mooi product, maar om het doorlopen van een genezend proces.
 
Door allerlei oorzaken, zoals overbelasting, spanningsklachten, ingrijpende gebeurtenis of moeilijkheden in het leven, kunnen lichaam, ziel en geest uit balans raken. Het verstoorde samenspel tussen deze drie-eenheid kan zich dan uiten in lichamelijke, emotionele en psychosociale klachten. Kunstzinnige Therapie helpt om dit evenwicht weer te herstellen. Woorden schieten vaak tekort om alles wat er van binnen leeft te uiten. Dat wat er innerlijk leeft, wordt door beeldend werken tot uitdrukking gebracht. Zo kan er een genezingsproces op gang komen, door het hart en de handen via deze kunstzinnige middelen te laten spreken.
 
Iedereen is uniek. Daardoor verloopt elk ziekteproces anders en dus ook het genezingsproces. Door de cliënt vanuit een totaalbeeld te behandelen, dat wil zeggen door het fysieke, psychische en individuele proces op elkaar af te stemmen, komt de therapeut tot een passende persoonlijke behandeling. De therapeut kiest daartoe oefeningen die aansluiten bij de specifieke problematiek of hulpvraag. 
 
Kunstzinnige Therapie is van oudsher een non-verbale therapie, wat inhoudt dat het voeren van gesprekken niet noodzakelijk is. Dit maakt Kunstzinnige Therapie ook erg geschikt voor het werken met kinderen, mensen met een verstandelijke beperking of ouderen die over een verminderd spraakvermogen beschikken. In het werken met volwassenen kan (biografische) gespreksvoering naast het kunstzinnig werken overigens ook een rol spelen in de therapie of begeleiding. Behalve een therapeutisch effect brengt Kunstzinnige Therapie vaak ook voldoening en plezier met zich mee.
 
Opleiding en beroep.
De opleiding Kunstzinnige Therapie is een vierjarige hbo-studie die gegeven wordt aan de Hogeschool Leiden. In de opleiding wordt aandacht besteed aan medische vakken als anatomie, fysiologie, pathologie, psychosomatische ziekten en psychiatrie. Tevens zijn er modulen over ontwikkelingspsychologie en pedagogiek.
 
Kunstvakken die in de opleiding worden onderwezen zijn tekenen, schilderen en boetseren. Daarnaast zijn er diverse therapeutische modulen zoals casuïstiek en methodiek. Aankomend therapeuten ontwikkelen een professionele beroepshouding met behulp van modules waaronder intervisie, supervisie en consultatie. Er vinden stages plaats en de opleiding wordt afgesloten met een afstudeertraject, scriptie en eindpresentatie. Na afronding van deze studie wordt de titel BAT (Bachelor of Arts Therapies) toegekend.
 
Het beroep van Kunstzinnig Therapeut kan worden uitgevoerd als zelfstandig ondernemer in een eigen praktijk, waarbij inschrijving bij de beroepsvereniging en nascholing horen. Ook kan men werken als freelancer of in loondienst, bijvoorbeeld op scholen, in de jeugdzorg, het bedrijfsleven, ziekenhuizen, de ouderenzorg, de gehandicaptenzorg en in psychiatrische instellingen. Kunstzinnig Therapeuten kunnen tevens kunstzinnige workshops en cursussen aanbieden.
 
 
Website
mogelijk gemaakt
door Vistaprint